Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Production Process and Material Factors on Fatigue Strength of Tubular Stabilizer Bar / Wpływ Procesu Produkcyjnego I Czynników Materiałowych Na Wytrzymałość Zmęczeniową Stabilizatora Rurowego

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×