Szczegóły

Tytuł artykułu

Research on 16Mo3 (16M) Steel Pipes Overlaid with Haynes Nicro625 Alloy Using MIG (131) Method / Badania Rur Ze Stali 16Mo3 (16M) Napawanych Metodą MIG (131) Stopem Haynes Nicro625

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×