Details

Title

Identyfikacja spektrum relaksacji materiałow lepkosprężystychprzy silnie zakłoconych danych pomiarowych.Część II: Algorytm identyfikacji jako filtr SOI

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658
×