Szczegóły

Tytuł artykułu

Wybrane uwarunkowania dla gospodarki energetycznej Polskiwynikające z projektu ustawy o odnawialnych źrodłach energii

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×