Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical and Experimental Study of Phase Transformations in Welding Processes / Badania Numeryczne I Doświadczalne Przemian Fazowych W Procesach Spawania

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×