Szczegóły

Tytuł artykułu

Information technology of determination of descriptions of optimumpolynomial prognosis algorithm of the state of technical systems

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×