Szczegóły

Tytuł artykułu

Dyskurs na temat legalnych substancji psychoaktywnych w perspektywie teorii systemowej Niklasa Luhmanna

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×