Details

Title

O obrazie w perspektywie analizy dyskursu. Kreowanie wizerunku Jana Pawła II w przekazie wizualnym „Gazety Wyborczej”

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×