Szczegóły

Tytuł artykułu

Численное решение контактной задачи напряженно-деформированного состояния телпри работе при работе стальных канатного блока и каната

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×