Szczegóły

Tytuł artykułu

Числовой метод определения напряженно-деформированного состояния и критических нагрузок потери устойчивости арок

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×