Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of Ranges of Components of Heat Affected Zone Including Changes of Structure / Określenie Zakresów Składowych Strefy Wpływu Ciepła Uwzględniając Zmiany Struktury

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×