Szczegóły

Tytuł artykułu

Методика обучения студентов ВУЗ в области охраны труда сиспользованием компьютерных технологий

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×