Szczegóły

Tytuł artykułu

Конструктивно-технологические особенности пространственных магнитопроводовтрехфазных статических индукіжонньгх устройств мощностью до 10000 кВ А

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×