Szczegóły

Tytuł artykułu

Shaft Wear After Surfacing with Micro-Jet Cooling / Zużycie Ścierne Wałów Po Napawaniu Z Chłodzeniem Mikro-Strugowym

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.1515/amm-2015-0424

×