Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Experimental Conditions on Deposition of Silver Nanoparticles Onto Surface of Graphene Oxide / Wpływ Warunków Eksperymentalnych Na Proces Osadzania Nanocząstek Srebra Na Powierzchni Tlenku Grafenu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×