Details

Title

Językowy powrót do korzeni (recenzja z: Nicole Dołowy- -Rybińska. Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×