Szczegóły

Tytuł artykułu

Językowy powrót do korzeni (recenzja z: Nicole Dołowy- -Rybińska. Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×