Szczegóły

Tytuł artykułu

анализ технических средств для стрижкиовец с возвратно-поступательным характером движения ножа на теретории СНГ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×