Szczegóły

Tytuł artykułu

The Mechanism of Corrosion of Steel 304L in the Presence of Copper in Industrial Installations / Mechanizm Korozji Stali Austenitycznej 304L W Obecności Miedzi W Instalacjach Przemysłowych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×