Szczegóły

Tytuł artykułu

вероятностная оценка риска острого профессионального заболевания (отравления) работников сельского хозяйства при обращении с ядовитимихимическими веществами

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×