Szczegóły

Tytuł artykułu

методикатехнологической и технико-экономической оценки машинных агрегатов при проведениипредпосевной обработки почвы и посева озимой пшеницы

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×