Szczegóły

Tytuł artykułu

Stowarzyszenie Amnesty International jako ruch społecznypraw człowieka

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ

Artykuły

Identyfikator

ISSN 0039-3371

×