Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical and Experimental Study of Producing Flanges on Hollow Parts by Extrusion with a Movable Sleeve / Badania Teoretyczno-Doświadczalne Procesu Wyciskania Z Zastosowaniem Ruchomej Tulei Kołnierza We Wsadach Drążonych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×