Details

Title

Podmiot wobec struktur społecznych. Jeana-PaulaSartre’a i Pierre’a Bourdieu konceptualizacja podmiotowości społecznej

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2013

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×