Szczegóły

Tytuł artykułu

Drawability Studies of Magnesium Alloy Sheets at Elevated Temperature / Badania Tłoczności Blach Ze Stopów Magnezu W Podwyższonej Temperaturze

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.1515/amm-2015-0443

×