Szczegóły

Tytuł artykułu

Mechanical Properties of Alumina Foam/Tri-Functional Epoxy Resin Composites with an Interpenetrating Network Structure / Właściwości Mechaniczne Kompozytów Pianka Korundowa/ Trójfunkcyjna Żywica Epoksydowa O Strukturze Infiltrowanej

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.1515/amm-2015-0444

×