Szczegóły

Tytuł artykułu

исследование динамикиизменений показателей надежности пассивно резервированной системы при исправномосновном и дублирующем элементах

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×