Szczegóły

Tytuł artykułu

Polska monografi a o naukowcach transnarodowych (recenzja z:Izabela Wagner. Becoming Transnational Professional: kariery i mobilnośćpolskich elit naukowych)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×