Szczegóły

Tytuł artykułu

особенности взаимодейстия транспортнихсредств, как эргатических систем, при возникновении ДТП

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

×