Szczegóły

Tytuł artykułu

Aktorzy, kreatorzy, konsumenci widowiska sportowego. Rzeczo polskich klubowych kibicach piłkarskich

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371

×