Szczegóły

Tytuł artykułu

Społeczne oblicze bólu – informacja, przyjemność,przekleństwo. Kulturowe, grupowe i interakcyjne uwarunkowaniaodczuwania doznań bólowych

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ

Socjologia Wobec Złożoności Współczesnego Świata

Identyfikator

ISSN 0039-3371

×