Szczegóły

Tytuł artykułu

Modelling and Analysis of Phase Transformations and Stresses in Laser Welding Process / Modelowanie I Analiza Przemian Fazowych I Naprężeń W Procesie Spawania Laserowego

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.1515/amm-2015-0454

×