Szczegóły

Tytuł artykułu

BIOMASS PRODUCTIVITY OF MISCANTHUS DEPENDING ON THE QUALITYOF PLANTING MATERIAL AND GROWING CONDITIONS IN THE WESTERNFOREST-STEPPE REGION OF UKRAINE

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×