Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of the Quality of Coatings Deposited on AZ31 Magnesium Alloy Using the Anodising Method / Ocena Jakości Powłok Wykonanych Na Stopie Magnezu Az31 Metodą Anodowania

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×