Szczegóły

Tytuł artykułu

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯПРОЦЕССОВ ПОТОКОВОГО ВИБРОУДАРНОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ ВЛАЖ-НЫХ ДИСПЕРСНЫХ СРЕД В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×