Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Direct Thermal Analysis Experimental Conditions on Determination of the High Temperature Phase Transformation Temperatures / Wpływ Warunków Prowadzenia Bezpośredniej Analizy Termicznej Na Określenie Temperatur Wysoko Temperaturowych Przemian Fazowych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Gallagher (1998), Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry Principles and Practice First edition Second impression Amsterdam, Science. ; Sarge (2000), Thermochimica Acta, 361. ; Gmelin (2000), Thermochimica Acta, 347.

DOI

10.1515/amm-2015-0458

×