Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Chemical Composition and Temperature on Viscosity and Structure of Molten CaO-Al2O3-SiO2 System / Wpływ Składu Chemicznego I Temperatury Na Lepkość I Strukturę Ciekłego Układu Cao-Al2O3-SiO2

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.1515/amm-2015-0459

×