Szczegóły

Tytuł artykułu

Study of Casting and Solidification of Slab Ingot from Tool Steel Using Numerical Modelling / Modelowanie Numeryczne Odlewania I Krzepnięcia Wlewków Stalowych Ze Stali Narzędziowej

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Couturier (2006), Model and in Scien and, Simul Mater Engin, 14, 253, doi.org/10.1088/0965-0393/14/2/009 ; Li (2014), Metallur Transac, Mater, 45, 464. ; Tkadlečková (2013), Archiv of and, Metall Mater, 58, 171. ; Tashiro (1983), ISIJ Int, 312, doi.org/10.2355/isijinternational1966.23.312 ; Tkadlečková (2012), in, Mater Technol, 46, 399. ; Beckermann (2002), Inter, Mater Rev, 47, 243, doi.org/10.1179/095066002225006557 ; Pieprzyca (2015), Metalurgija, 127. ; Kermanpus (2010), & Design, Mater, 31, 1096. ; Machovčák (2012), In st Confer on Ingot Casting and Forging ICRF Aachen, Intern, 1. ; Meng (2014), JOM, 66. ; Pequet (2002), Mater Trans, 33, 2095, doi.org/10.1007/s11661-002-0041-5 ; Gu (1999), and Mat, Metall Trans, 30, 1357, doi.org/10.1007/s11661-999-0284-5 ; Smetana (2013), of, Journal Therm Anal Calorim, 112, 473, doi.org/10.1007/s10973-013-2964-z ; Dong (2014), u and, Metall Mater Trans, 45, 1315, doi.org/10.1007/s11663-014-0070-7

DOI

10.1515/amm-2015-0460

×