Szczegóły

Tytuł artykułu

Study of Casting and Solidification of Slab Ingot from Tool Steel Using Numerical Modelling / Modelowanie Numeryczne Odlewania I Krzepnięcia Wlewków Stalowych Ze Stali Narzędziowej

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×