Szczegóły

Tytuł artykułu

Klasa i płeć kulturowa (recenzja z: Restructuring Class andGender. Six Case Studies, red. Kazimiera Wódz i Monika Gnieciak)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×