Szczegóły

Tytuł artykułu

Large-Eddy Simulations of a Flow Characteristics in a Multi-Strand Continuous Casting Tundish / Badania Numeryczne Charakterystyk Przepływu W Wielo-Wylewowej Kadzi Posredniej Metodą Wielkich Wirów (Les)

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×