Szczegóły

Tytuł artykułu

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИ-ЖЕНИЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЧАСТИЧНОГО ПЕ-РЕМЕШИВАНИЯ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБЧАТОГО КОНВЕЙЕ-РА

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×