Szczegóły

Tytuł artykułu

Dissolution of Ceramic Monolith of Spent Catalytic Converters by Using Hydrometallurgical Methods / Rozpuszczanie Monolitu Ceramicznego Zużytych Katalizatorów Na Drodze Hydrometalurgicznej

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×