Szczegóły

Tytuł artykułu

Phase Composition of Iron Ore Sinters Produced with Biomass as a Substitute for the Coke Fuel / Skład Fazowy Spieków Żelaza Wytworzonych Z Dodatkiem Biomasy Jako Zamiennika Dla Koksu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Lu (2013), ISIJ International, 53, 1607, doi.org/10.2355/isijinternational.53.1607 ; Sacramento (2003), de omes, Minerals Engineering, 16, 1251. ; Mumme (1998), Jahrb, Neues, 173, 93. ; Norgate (2012), ISIJ International, 52, 1472, doi.org/10.2355/isijinternational.52.1472 ; Zhang (2012), Journal of Iron and Steel Research International, 19, 1. ; Panigrahy (1984), Metallurgical Transactions, 15, 23, doi.org/10.1007/BF02661059 ; Fröhlichová (2013), Archives of Metallurgy and Materials, 58, 179, doi.org/10.2478/v10172-012-0170-9 ; Malysheva (2007), kin, Russian Metallurgy, 169, doi.org/10.1134/S0036029507030019 ; Vassilev (2013), Fuel, 105, 40, doi.org/10.1016/j.fuel.2012.09.041 ; Ahsan (1983), Ironmaking Steelmaking, 10, 56. ; Lovel (2009), ISIJ International, 49, 195, doi.org/10.2355/isijinternational.49.195 ; Legemza (2011), Acta Metallurgica Slovaca, 17, 245. ; Gan (2012), ISIJ International, 52, 1574, doi.org/10.2355/isijinternational.52.1574 ; Grigore (2007), ISIJ International, 47, 62, doi.org/10.2355/isijinternational.47.62 ; Tonžetić (2011), Minerals Engineering, 24, 1258, doi.org/10.1016/j.mineng.2011.04.012 ; Higuchi (2007), ISIJ International, 47, 669, doi.org/10.2355/isijinternational.47.669 ; Fröhlichová (2014), Archives of Metallurgy and Materials, 59, 815, doi.org/10.2478/amm-2014-0139 ; Bridgeman (2008), Fuel, 87, 844, doi.org/10.1016/j.fuel.2007.05.041 ; Malysheva (2007), Steel in Translation, 37, 129, doi.org/10.3103/S0967091207020118 ; Cores (2010), ISIJ International, 50, 1089, doi.org/10.2355/isijinternational.50.1089 ; Webster (2013), n, ISIJ International, 53, 774, doi.org/10.2355/isijinternational.53.774

DOI

10.1515/amm-2015-0472

×