Details

Title

Autobiografi czny wywiad narracyjny – kwestie etycznei metodologiczne w kontekście archiwizacji narracji

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2014

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×