Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Heat Treatment Parameters on Mechanical Characteristics of 10CrMo9-10 Steel Tube Bends / Wpływ Parametrów Obróbki Cieplnej Na Charakterystyki Mechaniczne Łuków Rurowych Ze Stali 10CrMo9-10

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×