Szczegóły

Tytuł artykułu

Etnografi czne spojrzenie na imigrację (recenzjaz: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. Michał Buchowski i Jacek Schmidt)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×