Szczegóły

Tytuł artykułu

Research on Extruded Products of Mgalzn Alloys – Microstructure and Mechanical Properties / Badania Wyrobów Wyciskanych Ze Stopów Mgalzn – Mikrostruktura I Właściwości Mechaniczne

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×