Szczegóły

Tytuł artykułu

Kultura a… reforma (recenzja z: Kultura a rozwój, red. JerzyHausner, Anna Karwińska i Jacek Purchla)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×