Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Extrusion Parameters on Possibility of Extrusion of Magnesium Alloys in Continuous Rotary Extrusion Process / Wpływ Parametrów Procesu Wyciskania Na Możliwość Wyciskania Stopów Magnezu Metodą Ciągłego Wyciskania Na Kole

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Zhang (2008), Mater Sci Eng, 486. ; Kim (2000), Mater Process Technol, 153, doi.org/10.1016/S0924-0136(99)00366-0 ; Kim (1998), Mater Process Technol, 80, 671, doi.org/10.1016/S0924-0136(98)00173-3

DOI

10.1515/amm-2015-0476

×