Szczegóły

Tytuł artykułu

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА РОТОРНО-ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×